Year 6 & Year 8 Maths Trail

  • 30 June 2020 - 09:00
  • Waddesdon Church of England School

EVENT INFO :

  • Start Date:30 June 2020
  • Start Time:09:00
  • End Date:30 June 2020
  • End Time:11:00
  • Number of Participants:Year 8
  • Location:Waddesdon Church of England School
  • Website:https://www.waddesdonschool.com/